Training sessions in electromobility on water (June 2021)

Training sessions in electromobility on water (June 2021)

We cordially invite you to a series of trainings in Polish and English related to electromobility of water transport.

Project ELMAR – ‘Supporting South Baltic SMEs to enter the international supply chains & sales markets for boats & ships with electric propulsions’ will carry on three days of trainings in June 2021.

During the meetings, selected issues related to the construction of modern, hybrid propulsion systems and other elements that reduce the negative impact of vessels on the natural environment will be discussed.

The trainings will be conducted by experts from the Łukasiewicz Research Network - Electrotechnical Institute and experts from external companies invited to give lectures.

The first and the second training will be given in Polish language. The themes are:

‘Podstawowe zagadnienia elektrycznej mobilności na wodzie’ planned on the7th of June and

‘Specyficzne aspekty napędu hybrydowego i elektrycznego’ planned on 14th of June, both starting at 2 p.m. (CET). The third day of lecturers titled ‘Environmental and technical aspects of electromobility on water’ will be conducted in English on the 22nd of June starting at 9:30 a.m. (CET).

 REGISTRATION link HERE

 AGENDA is available below.

Projekt ELMAR – ‘Supporting South Baltic SMEs to enter the international supply chains & sales markets for boats & ships with electric propulsions’ przeprowadzi w czerwcu 2021 trzy dni szkoleń.

Podczas spotkań omówione zostaną wybrane zagadnienia związane z budową nowoczesnych, hybrydowych układów napędowych oraz innych rozwiązań technicznych ograniczających negatywny wpływ statków na środowisko naturalne.

Szkolenia poprowadzą eksperci z Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Elektrotechniki oraz eksperci z firm zewnętrznych zaproszeni do wygłoszenia wykładów.

Pierwsze i drugie szkolenie będzie prowadzone w języku polskim. Tematy to:

„Podstawowe zagadnienia elektryczne mobilności na wodzie” zaplanowane na 7 czerwca i „Specyficzne aspekty napędu hybrydowego i sprzedaży” planowane na 14 czerwca, oba startują o godzinie 14.00. (CET). Trzeci dzień wykładów zatytułowany ‘Environmental and technical aspects of electromobility on water’ odbędzie się w języku angielskim 22 czerwca od godz. 9:30 (CET).

 REJESTRACJA możliwa TUTAJ

 Poniżej znajduje się szczegółowa Agenda.